Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

E-Defter Beratlarının Görüntülenmesi

 Yetkili birimlere elektronik ortamda ibraz edilen e-Defter berat dosyalarının görüntülenebilmesi için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

 

1. http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/berat.xslt adresinden berat.xslt dosyası indirilir.

 

2. Berat.xslt dosyası ile elektronik ortamda ibraz edilen berat dosyası (GIB-1234567890-201101-KB-000000.xml, GIB-1234567890-201101-YB-000000.xml, gibi görünendosyalar)* aynı klasör içine koyulur.

 

3. Klasör içindeki berat dosyası üzerinde sağa tıklanır “birlikte aç” komutu verilir ve

gelen seçeneklerden “İnternet Explorer” ya da “Mozilla Firefox” internet tarayıcısı seçilerek görüntüleme yapılabilir.

TAX & TAX 

YÖNETİM, DENETİM VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ