Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

Mali Mühür Süreleri Hakkında

 2013 yılında Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin etmiş olduğunuz mali mührünüzün üzerinde yazan kullanım süresine dikkat ediniz. Bu konuda mağduriyet yaşamamanız adına mali mührünüzü yenilemenizi öneririz. Yeni mali mühür temini için başvuru işlemlerinizi Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

 

Mali mührünüzün süresinde yenilenememesi durumunda vergisel ödevlerini zamanında yerine getiremeyecek mükelleflerin Başkanlığa durumunu izah eden bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin birer örneği ile Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16 Dışkapı/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir.

 

 Yeni mali mühür için Kamu SM’ye yapılan başvuruya ilişkin form,

 Mali mühür bedelinin ödendiğini gösterir dekont,

 Mali mührün tarafınıza teslim edildiği tarihi gösterir belge,

 

Yeni alınan mali mühür cihazı arızalıysa Kamu SM den arıza kayıt belgesi alınıp durumunuzu anlatan bir dilekçe ile birlikte Başkanlığa başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

NOT: Teknik olarak e-defter beratları yasal süre aşıldıktan sonra da Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına gönderimi yapılabilmektedir.

 TAX & TAX 

YÖNETİM, DENETİM VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ